Johannesfredsvägen 12A
08 - 634 16 90
DG Gruppen levererar IT Trygghet

DG Gruppens mål är att frigöra resurser till våra kunder så att allt fokuskoncentreras till kärnverksamhetenoch att då använda DG Gruppen som partner inom IT området.