fbpx

 

 

Breitling Scandinavia AB – Information om kamerabevakning

 

Breitling Scandinavia AB bedriver kamerabevakning vid den fastighet som vi har vår verksamhet i, med adress Tibbylundsvägen 11 i Täby.

Vår verksamhet värnar om den personliga integriteten. Vår kameraövervakning sker enligt reglerna i GDPR och den svenska Dataskyddförordningen baserat på den lagliga grunden berättigat intresse. Vi utför kameraövervakning i syfte att förebygga och upptäcka brott, för att komma till rätta med eventuella störningar kring fastigheten samt för att i övrigt säkerställa säkerhet och ordning i vår fastighet.  I förekommande fall kan vi även vara förpliktade att behandla det inspelade bildmaterialet för att kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som att lämna över inspelat material till Polismyndighet och åklagare i samband med förundersökning, åtal och rättsprocess.

Vår kamerabevakning pågår dygnet-runt i, både inomhus och utomhus. För Breitling Scandinavia AB är det viktigt att vår kameraövervakning hanteras med en lämplig grad av säkerhet, så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Endast ett fåtal personer hos oss har åtkomst till våra kameraprogram där kameramaterialet lagras. Inspelat material raderas enligt följande av oss beslutade tider;

  • Filminspelning avseende vår utomhusmiljö; raderas automatiskt efter 72 timmar,
  • Filminspelning avseende vår inomhusmiljö; raderas automatiskt efter 30 dagar.

Skälet till att vi valt en längre tid avseende inspelningar av vår inomhusmiljö är att vi har ett starkt skyddsbehov av våra dyrbara verksamhetsprodukter.

Om filmmaterialet behövs för brottsförebyggande och brottsutredande skäl sparas det i en säkrad hårddisk och överlämnas till Polisen. Därefter omfattas filmerna av Polisens personuppgiftsansvar.

Individer som förekommer på film har rätt begära ut en bekräftelse att han/hon förekommer på film, rätt att få tillgång till allt inspelat material som rör den enskilde individen, rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Undantag av att lämna ut bildmaterial kan dock göras, om utlämnandet inne­bär en integritetskränkning för andra perso­ner.

För vidare frågor kring vår kameraövervakning, vänligen kontakta oss på info@breitlingscandinvia.com.

Du kan även läsa mer om Breitlings integritetsskydd genom att ta del av vår integritetskyddspolicy som finns publicerad på vår hemsida Privacy policy | Breitling GB

Publicerad: 2023-05-01

Senast uppdaterad:  2023-04-24

Rulla till toppen

Hej vi har flyttat & du hittar oss på

Svandammsvägen 2 126 32 Hägersten

Boka en fri konsultation

Hej, jag vill gärna att ni kontaktar mig.